THƯ VIỆN - VIỆN KHGD VN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   31700
 • Tổng số xếp giá:   13383
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   106
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Bản mô tả quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng ch...
  2 Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cọng đồng cho trẻ mầm non: Ph...
  3 Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ mầm non: Bá...
  4 Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN ...
  5 Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin ở ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   12/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện